Thermowood

Header Icon

Tantimber, en son teknolojik gelişmeleri benimsemiş Thermowood (Termal Mofikasyon ) Prosesi süreçlerini Uluslararası Thermowood Birliği – ITWA standartlarına uygunluğunu garanti ederek uygulamaktadır. Tantimber ürünleri çeşitli iklim ve hava koşullarında kalite ve dayanıklılık açısından uluslararası standartları karşılamasını sağlamaktadır.

Termal Modifikasyon

Tantimber ahşap ürünleri uluslararası standartlarda yüksek kalitede Thermowood işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlem ile ahşabın iç sıcaklığının 200˚C ve üzerine çıkarılarak ahşabın nem alma ve deformasyon davranışını en aza indirmektedir.

Suların Ayrışması

Thermowood işlemi sırasında ahşabın içindeki bağıl nem hücre çeperinden ayrıştırılmaktadır. Bu dönüşüm ahşabın iklimsel kısıtlamalara karşı direncini artırır ve Tantimber ürünlerini mantar oluşumuna ve çürümeye karşı dirençli hale getirirken boyutsal kararlılık özelliğinin de oluşmasını sağlayarak ürünlerin çalışma davranışlarını minimize eder.

Kimyasal İçermez

Thermowood işlemi esnasında hiçbir kimyasal kullanılmamaktadır. Bu durum, Tantimber’in çevreye karşı sorumlu uygulamalarına uygun olarak nihai üründe herhangi bir toksik kalıntı bırakmadığı anlamına gelir.

 Kalite Standartları

Tantimber, Thermowood Prosesi süreci boyunca ve üretimin tüm aşamalarında katı kalite standartlarını korumaktadır. Üretimin her aşamasında Kalite Kontrolü ve toplam kalite yönetimi süreçleriyle, Tantimber Deck ve Cephe Kaplama ürünleri, dış hava koşullarında çürümeye karşı dayanıklı ve mükemmel boyutsal kararlılığa sahip ürünler halini kazanarak beklentileri en üst düzeyde karşılayan ürünlere dönüştürülür.

Biyolojik Dayanıklılık

Tantimber ürünleri, Avrupa Teknik Normları EN 350-2 ve EN 355’e göre Biyolojik Dayanıklılık Sınıfı 1 ve Sınıf 2’de sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, ürünlerin biyolojik zorluklara dayanma ve zaman içinde yapılarını koruma yeteneklerinin altını çizmektedir.

Dayanıklı ve Çevreye Duyarlı

Tantimber uyguladığı Thermowood işlemi ile, hem dayanıklı hem de çevreye duyarlı, uluslararası kalite standartlarını karşılayan, sürdürülebilir ve uzun ömürlü ahşap çözümlerine katkıda bulunan ürünlerini müşterilerine sunar.

Tantimber, üretim süreçleri boyunca Uluslararası normların gerektirdiği gelişmiş standartları uygulayarak ürünlerinin dış hava koşullarında olağanüstü boyutsal kararlılık ve dayanıklılık sunmasını sağlar. Tantimber’in zararlı kimyasallar içermeyen doğal süreçleri kullanma konusundaki kararlılığı, tüm ürünlerimizin çevre dostu olmasına katkıda bulunmaktadır.

Thermowood Videosunu İzle

Thermowood İşlemi

Header Icon

Tantimber’ın özenle uyguladığı Thermowood İşlemi, Uluslararası Thermowood Birliği Normlarına uygun özel fırınlarda gerçekleştirilen, deneyimli uzmanlar tarafından sürekli izlenebilirlik esasına dayanan hassas ve kontrollü bir prosestir.

Thermowood Fırınları

Tantimber Thermowood işlemi, özel sensörlerle donatılmış, son teknoljik imkanlar ile geliştirilmiş ve ahşabın proses boyunca sürekli izlenebilirliğinin sağlandığı sistemlerdir. Fırınlarımızda her ahşap türüne özel reçeteler uygulanarak ahşabın en iyi formuna ulaşması sağlanmaktadır.

Deneyimli Uzmanlar

Tantimber’in deneyimli uzmanlardan oluşan ekibi tüm süreci denetler. Uzmanlarımız, Thermowood sürecinin tekrarlanabilirlik esasını sağlayarak ürünlerimizin her zaman kontrollü bir üretim sürecinden geçmesini sağlamaktadır.

Bilgisayar Kontrolü

Fırınların izlenmesi ve kontrol edilmesi için gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanılarak işlem parametrelerinin ideal seviyelerde tutulması sağlanır.

Ağaç Türleri

Tantimber’in Thermowood  işlemi uzun yıllara dayanan tecrübeye dayanmaktadır. Farklı ağaç türlerine ve kullanım amaçlarına göre uyarlananan proseslerimiz her ne kadar ayrıntılarda farklılık gösterse de temel prensip aynı kalır ve her ağaç türüne uygulanan reçeteler farklılık göstermektedir.

Nem Azaltma

Tantimber üretiminin temel prensibi olan Hidrojen ve Bağıl Nemin %0’a düşürülmesi, tepe Isı noktasına ulaştığında belirli bir süreç boyunca yüksek ısıyı sabit tutarak prosesin etkin şekilde gerçekleştirilmesidir. İlgili işlem süreçleri 42-78 saat arasında sürmektedir.

Maksimum Sıcaklıklar

Thermowood Prosesi sürecinde Ahşap iç ısısında 190-212˚C seviyelerine ulaşıldıktan sonra, Thermowood prosesi başlar ve bu kritik süreç kontrollü bir şekilde uygulanır.

Soğutma ve Buharlama

Termal modifikasyonun ardından, işlemin son aşamalarından biri olarak ahşap su ile soğutularak %4-7 nihai nem içeriğine ulaşır.

Kimyasal İçermez

Tüm Thermowood süreci boyunca sadece ısı, basınç ve su buharı kullanılır. Üretimin hiçbir safhasında kimyasal bir içeriğin olmaması, Tantimber’in çevreye duyarlı uygulamalara olan bağlılığıyla son derece uyumludur.

Kontrollü Reaksiyonlar ve Denetlenen Üretim:

Tantimber’ın uzmanları, ahşap içinde fiziksel ve kimyasal reaksiyonları tetiklemek için ısıyı kullanır ve istenen ürün özelliklerini elde etmek için işlem parametrelerini dikkatlice ayarlar. Ayrıca kalite ve istikrara olan bağlılığımız , özellikle Uluslararası Thermowood Birliği’nin sürekli olarak uzaktan reçete ve üretimde yılda bir yapılan fiziksel denetimleri ile de kanıtlanmaktadır.

Biyolojik Dayanıklılık

Header Icon

Tantimber Thermowood (TMT) ürünleri olağanüstü biyolojik dayanıklılık gösterir ve geleneksel ahşap ürünlere, WPC’ye (Ahşap-Plastik Kompozit) ve emprenye edilmiş malzemelere göre çok sayıda avantaj sunar:

Biyolojik Dayanıklılık

Thermowood işlemi sırasında uygulanan yüksek sıcaklık işlemi, Tantimber ürünlerinin özellikle biyolojik dayanıklılık açısından gelişmiş özelliklere sahip olmasını sağlar. İşlem esnasında, ahşabın içindeki nem içeriği kontrollü bir şekilde %0’a düşürülür ve soğutma aşamasında ahşaba tekrar canlılık verebilmek için nem değerleri %4-7 oranlarına yükseltilerek prosesi sonlandırır . Düşük nem seviyesi sayesinde, Tantimber ürünleri mantar oluşumları gibi ahşabı çürüten organizmaların saldırılarına karşı dirençli hale getirmektedir . Tantimber ürünlerinin sağladığı biyolojik dayanıklılık, dış mekan şartlarına ve zorlu koşullara maruz kalan ürünlerimizin en büyük özelliğidir.

Dayanıklılık Sınıfı

Tantimber Thermowood Ürünleri Avrupa Normları CEN/TS 15679 ve EN 350-2’ye göre ağaç türlerine göre Dayanıklılık Sınıfı-1 ve Dayanıklılık Sınıfı-2 olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma ürünlerin dayanıklılığını ve çeşitli çevresel faktörlerin neden olduğu zorluklara dayanma kabiliyetini vurgulamaktadır.

Uzun Ömür

Tantimber ürünleri dayanım süresi minimum 25 yıla çıkarılmış, uzun ömürlü ürünlerdir. Bu özellik, ürünlerimizi çeşitli hava koşullarındaki zorlu uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir. Çalışma davranışları ve çürümeye karşı dirençleri, Tantimber ürünlerinin zaman içinde kalitesini korumasını sağlayarak projelerde kullanılan ürünlerinzaman içerisinde değişim ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Bakım

Ahşabın en önemli avantajlarından biri bakım kolaylığıdır. Birçok endüstriyel ürünün aksine ahşap yenilenebilir ve bakımı yapılabilir bir üründür.Bu özelliği sayesinde ahşap ürünler ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Tantimber Thermowood ürünleri, bakımı kolay ürünler olmakla birlikte,  ürün kalitesinin ve estetik görünümünün yıllar boyu korunması prensibi ile üretilmektedir.

Tantimber Thermowood ürünleri sadece mekanların görsel çekiciliğini sıcaklık, asalet, doğallık ve huzurla arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli uygulamalar için pratik, dayanıklı ve çevreye duyarlı hale getiriyor.

Tantimber, deck ve cephe kaplama ürünleri ile doğayla bütünlük sağlayan, çekicliği sağlanan görsel sonuçların yanında dayanıklı ve sağlam yapı malzemesi ürünleri ile sektöründe uluslararası düzeyde fark yaratmaktadır.

Neden Thermowood Kullanmalıyız ?

Header Icon
Ahşabın termal modifikasyon yoluyla dönüştürülmesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerinde bir dizi avantajlı değişiklikle sonuçlanır:

Nemin çıkarılması ve kimyasal dönüşüm

Ahşabın termal modifikasyon sırasında ısıtılması, nemin açığa çıkmasına ve kimyasal bileşiminde bir dönüşüme yol açar. Bu Tantimber ürünlerinin nem tutma, dolayısıyla çalışma davranışının minimize edilmesini sağlar.

Azaltılan Su Emilimi

Thermowood işlemi ahşabın emiciliğini önemli ölçüde azaltır. Yani, ahşabın neme maruz kaldığında şişmeye daha az meyilli olduğu anlamına gelir, bu da değişen hava koşullarına maruz kaldığı dış mekan uygulamaları için uygun bir çözüm olmasını sağlar.

Gelişmiş Boyutsal Kararlılık

Thermowood işlem görmüş ahşap, gelişmiş boyutsal kararlılığa sahiptir; çevresel değişikliklere karşı daha az çalışma eğilimi gösterdiği anlamına gelir. Bu stabilite, yapıların ve ürünlerin uzun yıllar deforme olmayan bir ürün olarak kullanılmasını sağlar.

Mükemmel Biyolojik Dayanım

Modifikasyon süreci, ahşabı mikroorganizmalara karşı daha az çekici hale getirir ve biyolojik çürümeye karşı direncini artırır. Bu doğal direnç, toksik kimyasal işlemlere ihtiyacı azaltır ve ürünlerin 25 yıldan uzun bir ömre sahip olmasını sağlar.

Üstün Isı ve Ses Yalıtımı

Thermowood ahşap, işlenmemiş ahşaba kıyasla üstün ısı ve ses yalıtım özellikleri sunarak binalarda enerji verimliliğini ve akustik konforu potansiyel olarak artırır.

Kolay İşlenebilir

Daha düşük ağırlık ve yoğunlukla thermowood ahşabın mekanik olarak işlenmesi daha kolaydır, bu da inşaat ve kurulum süreçlerini basitleştirir.

Geliştirilmiş Estetik

Thermowood ahşap, güzel, homojen bir renge sahiptir. Zaman geçse de kolay bakım özelliği sayesinde çekici görünümünü korur.

Kimyasal İçermeyen, Güvenli ve Geri Dönüştürülebilir

Thermowood işleminde hiçbir kimyasal madde kullanılmaz, bu da Thermowood ürünlerinin kullanımını tüm canlılar için güvenli kılar. Thermowood ürünleri kullanım ömrü sonunda herhangi bir zararlı madde oluşmadığından geri dönüştürülebilir özelliktedir.

ThermoWood® El Kitabı

Header Icon

Güncellenmiş ThermoWood® el kitabı yayımlandı. El kitabını thermowood.fi web sitesinin indirilenler bölümünden indirebilirsiniz.Thermowood El kitabı İngilizce, Almanca, Fransızca ve Fince olarak yayınlanmıştır.

Thermowood El Kitabı